SLOGAN-000

PRAVILNIK O VADNINI

Pravilnik o vadnini določa pogoje, namen, način določitve in plačila oziroma oprostitve plačila vadnine v Nogometnem klubu Drava Ptuj.
PRENESI PRAVILNIK O VADNINI
Upravni odbora NOGOMETNEGA KLUBA DRAVA PTUJ je dne 31.08.2022 za tekmovalno sezono 2022 – 2023 (01.07.2022 – 30.06.2022 ), sprejel naslednje sklepe:
PRENESI SKLEP UO O VIŠINI VADNINE
Scroll to Top